Предимства на онлайн-пазаруването в 3 направления

Posted by admin 11/02/2016 0 Comment(s)

Електронната търговия придобива все по-големи размери. Това е предпоставка за различните сфери да се ползват с предимствата, които тя предполага. Онлайн-шопингът или електронното пазаруване са само една част от електронната търговия, която развива потенциала на всички участници, засегнати от мащабните процеси на електронната търговия.

 

 Предимствата от електронната търговия могат да се разделят в три категории


 

 1. Предимства за бизнес-организациите, фирми, предприемачи
 2. Предимства за потребителите
 3. Предимства за обществото

 

1. В първата категория, към която спадат, бизнесът, предприемачите, малките и големи фирми, които използват онлайн-пазаруването

 

 • Чрез предлагането на продуктовата си база онлайн, фирмите и бизнесите, могат да разширят националния си и наднационалния си обхват и да придобият достъп до световните пазари с по-малко средства.
 • Електронната търговия помага на бизнеса да развива все по-добре обслужването и отношението с клиента.
 • Електронната търговия подобрява имиджа на бранда на компанията
 • Онлайн-пазаруването развива конкурентоспособността между различните фирми, заради потенциалното повече клиенти, които електронната търговия може да им осигури

 

      2.Предимствата за потребителите

 

 • Онлайн-шопингът значи 24 часа, 7 дни в седмицата – достъп до информация за продукта, възможност за транзакция
 • Електронното пазаруване позволява на клиентите да сравняват, да четата оценки и статии за продуктите, преди да го купят. Възможност за моментална детайлна информация за продуктите
 • Възможност за сравнение и на цените за по-евтина сделка.
 • Доставка на продукта до вратата, дори да е поръчан от по-далеч

 

 1. Предимства за обществото

 

 • Електронното пазаруване позволява, заради намалените цени на дадени продукти, те да могат да достигнат и до потребители, които не могат да си ги купят от магазините.
 • Онлайн-шопингът отвори възможност за пазаруването на продукти, които не се намират наблизо до дадения потребител, и изобщо в страната му.
 • Електронната търговия предлага и услуги, които не са свързани само с избирането и купуването на даден продукт, а с ориентация и помощ при всякакви бизнес-услуги в градската среда.

Източник: http://mes.bg/